Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

jankosz

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
jankosz
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

jankosz
1419 b0d9
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
jankosz
1586 0ded 500
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa

August 25 2017

jankosz
1594 fbfa
jankosz
7234 1902 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney

August 23 2017

jankosz
3994 cdc8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaciarka ciarka
4076 9231
Reposted fromdivi divi vianosiemka nosiemka
jankosz
3108 5a2e
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka
jankosz
5550 ed48 500
1971_Michelotti_Matra_Laser

August 19 2017

jankosz
1162 264e 500
Reposted frommuszynka muszynka viafalkowska falkowska
0379 28f8 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viafalkowska falkowska
jankosz
0636 fa88
Reposted fromkrzysk krzysk viamikrokosmos mikrokosmos

August 12 2017

jankosz

July 23 2017

jankosz
0586 aa2b
Reposted fromgreensky greensky viaHypothermia Hypothermia
jankosz
jankosz
4602 260e 500
Reposted frombicyclelove bicyclelove

July 21 2017

8827 e950 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl